+ 86 755-83044319

Produkte

/
/
/
TRIAC
SCR-të me dy drejtime quhen shkurt TRIAC. SCR-të me dy drejtime janë strukturore ekuivalente me dy SCR-të njëdrejtimëshe të lidhura në të kundërt, dhe këto SCR kanë një funksion përçueshmërie dydrejtimëshe.

Linja telefonike e shërbimit

+ 86 0755-83044319

Sensori i efektit të sallës

Merrni informacione për produktin

WeChat

WeChat