+ 86 755-83044319

Produkte

/
/
/
Transistor Darlington
Tranzistori Darlington njihet gjithashtu si një transistor i përbërë. Është dy tranzistor në seri, të kapsuluara në një transistor ekuivalent. Koeficienti i amplifikimit të transistorit ekuivalent është produkt i dy transistorëve, kështu që amplifikimi i tij është shumë i lartë. Transistori Darlington mund të përforcojë sinjale shumë të vogla dhe përdoret zakonisht në amplifikatorët e fuqisë dhe rregullatorët e tensionit.

Linja telefonike e shërbimit

+ 86 0755-83044319

Sensori i efektit të sallës

Merrni informacione për produktin

WeChat

WeChat