+ 86 755-83044319

Produkte

/
/
/
Diodë ESD
Dioda TVS dhe dioda ESD e këtyre dy pajisjeve mbrojtëse qarkore, të dyja funksionojnë në të njëjtin parim, por në fuqi, rastet e aplikimit, forma e paketimit etj. janë shumë të ndryshme, veçanërisht në: diodat ESD, funksioni kryesor është parandalimi i elektricitetit statik. Megjithatë, kërkesat anti-statike të vlerës së kapacitetit kryqëzim të vlerës së ulët, në përgjithësi në 1 - 3.5PF në mes të mirë; dhe vlera e kapacitetit të kryqëzimit të diodave TVS është relativisht e lartë. Diodat ESD, aplikimi kryesor i diodave ESD përdoren kryesisht për mbrojtjen e nivelit të bordit; Diodat TVS përdoren për mbrojtje parësore dhe dytësore.

Linja telefonike e shërbimit

+ 86 0755-83044319

Sensori i efektit të sallës

Merrni informacione për produktin

WeChat

WeChat