+ 86 755-83044319

Produkte

/
/
Optobashkues
Opto-bashkues është një pajisje konvertimi që përdor dritën si një mjet për transmetimin e sinjaleve elektrike, duke realizuar izolimin e plotë elektrik të hyrjes dhe daljes përmes procesit të konvertimit të energjisë elektrike në dritë dhe më pas në energji elektrike. Ai përbëhet nga dy pjesë: burimi i dritës dhe marrësi i dritës. Burimi i dritës dhe marrësi i dritës janë mbledhur në të njëjtën strehë të mbyllur dhe të ndara nga njëri-tjetri nga një izolant transparent.

Linja telefonike e shërbimit

+ 86 0755-83044319

Sensori i efektit të sallës

Merrni informacione për produktin

WeChat

WeChat