+ 86 755-83044319

Produkte

/
/
Fotodioda
Një foto-diodë është një pajisje gjysmëpërçuese me një kryqëzim PN që konverton fotonet (ose dritën) në rrymë elektrike. Fotodiodat njihen gjithashtu si foto-detektorë, foto-sensorë ose detektorë të dritës. Zakonisht, qelizat diellore konvencionale gjenerojnë energji elektrike nga një zonë e madhe fotodiodash.

Linja telefonike e shërbimit

+ 86 0755-83044319

Sensori i efektit të sallës

Merrni informacione për produktin

WeChat

WeChat