+ 86 755-83044319

Produkte

/
/
Precision Op-amp
Amplifikatorët e saktë janë amplifikatorë operacionalë që kanë specifika më të mira dhe janë më të saktë dhe më të saktë se amplifikatorët operacionalë me qëllime të përgjithshme. Op-amps me zhurmë të ulët janë op-amps me zhurmë ekuivalente shumë të ulët.

Linja telefonike e shërbimit

+ 86 0755-83044319

Sensori i efektit të sallës

Merrni informacione për produktin

WeChat

WeChat