+ 86 755-83044319

Produkte

/
/
Sensore
Një sensor është një komponent ose pajisje që konverton informacionin e mbledhur për botën reale fizike në sinjale elektrike që mund të përpunohen nga një pajisje. Qeniet njerëzore vendosin të veprojnë bazuar në informacionin e marrë nga shikimi, dëgjimi, nuhatja dhe prekja, dhe po ashtu veprojnë pajisjet, të cilat kontrollohen ose përpunohen bazuar në informacionin e marrë nga sensorët. Sinjalet (masat fizike) të mbledhura dhe të konvertuara nga sensorët janë temperatura, drita, ngjyra, presioni i ajrit, forca, fusha magnetike, shpejtësia e pozicionit, nxitimi, etj.
Shfletoni sipas kategorisë

Linja telefonike e shërbimit

+ 86 0755-83044319

Sensori i efektit të sallës

Merrni informacione për produktin

WeChat

WeChat