+ 86 755-83044319

Produkte

/
/
- - - - - -
600V
0.5A
1.0V
35A
Mbs
1000V
10A
1.0V
175A
GBU
1000V
1A
1.1V
30A
DF-S
800V
1A
1.1V
30A
DF-S
600V
1A
1.1V
30A
DF-S
400V
1A
1.1V
30A
DF-S
200V
1A
1.1V
30A
DF-S
100V
1A
1.1V
30A
DF-S
50V
1A
1.1V
30A
DF-S
800V
3A
1.1V
80A
DBS
600V
3A
1.1V
80A
DBS
400V
3A
1.1V
80A
DBS
200V
3A
1.1V
80A
DBS
100V
3A
1.1V
80A
DBS
50V
3A
1.1V
80A
DBS
1000V
3A
1.1V
80A
DBS
1000V
1A
1V
30A
ABS
200V
3A
1.1V
60A
KBP
200V
3A
1.1V
60A
KBP
800V
3A
1.1V
60A
KBP

Linja telefonike e shërbimit

+ 86 0755-83044319

Sensori i efektit të sallës

Merrni informacione për produktin

WeChat

WeChat