+ 86 755-83044319

Produkte

/
/
- - - - - -
3.6V
3.0V
36V
600μA
SOP-8
3.6V
3.0V
36V
950μA
SOP-8
3.6V
3.0V
16V
17mA
SOP-8
3.6V
3.0V
16V
950μA
SOP-8
5.5V
3.0V
18V
10μA
SOP-8
5V
0.9V
40V
10mA
SOP-8
5.5V
2mA
30V/μs
-
SOP-16
400mW
5V
3V
250mA
SOP-8
470mW
5.5V
3V
250mA
SOP-8
470mW
5.5V
3V
250mA
SOP-8
3V
60uA
-
-
SOP-8
5.5V
4uA
-
-
SOT-23-5
5V
5.2mA
-
-
SOP-8
3V
1mA
6V/μs
120 kbit/c
SOP-16
4.5V
10mA
30 V/mks
140 kbit/c
SOP-16

Linja telefonike e shërbimit

+ 86 0755-83044319

Sensori i efektit të sallës

Merrni informacione për produktin

WeChat

WeChat