+ 86 755-83044319

Produkte

/
/
- - - - - -
1.24V
5mA
6V
60mA
DIP-6
16V
50mA
6V
60mA
DIP-6
7V
50mA
5V
25mA
SOP-5
30V
50mA
5V
25mA
SMD-8
350V
150mA
6V
60mA
SOP-4
7V
50mA
5V
25mA
DIP-8
30V
50mA
5V
25mA
DIP-8
7V
50mA
5V
25mA
SMD-8
30V
50mA
5V
25mA
SMD-8
80V
50mA
6V
50mA
SMD-4
16V
60mA
6V
1mA
SMD-6P
70V
50mA
6V
50mA
SMD-4
600V
10μA
6V
60mA
DIP-6
7V
50mA
5V
25mA
SMD-8
7V
50mA
5V
25mA
SOP-5
35V
2.5A
5V
25mA
DIP-8
30V
50mA
5V
25mA
SOP-5
80V
50mA
6V
50mA
DIP-4
80V
50mA
6V
50mA
SOP-16
80V
50mA
6V
50mA
DIP-4

Linja telefonike e shërbimit

+ 86 0755-83044319

Sensori i efektit të sallës

Merrni informacione për produktin

WeChat

WeChat